/Home/        /Vores Bullie Quark/        /Markedspladsen/        /Links/        /Kontakt Webmaster/    

 

 

--------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad betyder det og hvad har min hund vundet:

 

Titler og forkortelser.....

 

DKCH Dansk eksteriørchampion

Titlen kan erhverves af hunde der er fyldt 18 måneder og har fået tildelt 3 certifikater( CAC’er) af 3 forskellige dommere (det sidste skal være fra mellem eller åben klasse) er champions.

KBHV Københavnsvinder (+årstal)

Titlen uddeles hvert år til den hund der opnår BIR (bedst i racen) og BIM (bedst i modsat køn) på DKK’s årlige udstilling i Brøndby.

KLBCH Klubchampion

Titlen kan erhverves af hunde, der opnår at blive 1. vinder med CK i championklassen på 4 klubudstillinger af mindst 3 forskellige dommere. Der uddeles kun klubcertifikater på Bulldogklubbens egne udstillinger.

NCH Norsk Champion

Opnår hunden 1 certifikat (CAC) i Norge kan den blive Norsk Champion, hvis hunden har eller opnår dansk udstillingschampionat.

SCH Svensk Champion

Opnår hunden 1 certifikat (CAC) i Sverige kan den blive Svensk Champion, hvis hunden har eller opnår dansk udstillingschampionat.

FINCH Finsk Champion

Opnår hunden 1 certifikat (CAC) i Finland kan den blive Finsk Champion, hvis hunden har eller opnår dansk udstillingschampionat.

NORDCH Nordisk Champion (Skandinavien)

Nordisk udstillingschampionat tildeles den hund, der har opnået eksteriør championat i 3 af de nordiske lande.

INTCH International eksteriørchampionat

Hundens forfædre skal være stambogsført med FCI-anerkendte aner i mindst 3 generationer.

Hunden skal have opnået dansk eksteriørchampionat, inden der kan søges om internationalt eksteriørchampionat.

Fire CACIBer (Certificat d’Aptitude au Championat International de Beauté) af tre forskellige dommere i tre forskellige lande heraf skal det ene være fra det land hvor hundens ejer er bosiddende eller fra racens hjemland. Der skal mindst gå 1 år mellem det første og sidste CACIB.

EUV Europavinder (+årstal)

Titlen uddeles hvert år til den hund der opnår BIR (bedst i racen) og BIM (Bedst i modsat køn) på den årlige Europa hundeudstillingen.

EUUV Europaunghundevinder (+årstal)

Titlen uddeles hvert år til den unghund (han og tæve) der opnår den bedste placering på den årlige Europa hundeudstillingen.

VV Verdensvinder (+årstal)

Titlen uddeles hvert år til den hund der opnår BIR (bedst i racen) og BIM (Bedst i modsat køn) på den årlige verdensvinder udstilling.

UVV Unghundeverdensvinder (+årstal)

Titlen uddeles hvert år til den unghund (han og tæve) der opnår den bedste placering på den årlige verdensvinder udstilling.

 

Hvad betyder præmierings bånd og rossetterne...

Hundene er opdelt i aldersklasser som dommeren kvalitetsbedømmer med tildeling af 1.2.3. Præmier. De hunde der modtager 1.Præmie går videre til konkurrencebedømmelsen.

I konkurrencebedømmelsen udvælges en 1.2.3.4 vinder i hver klasse.
De hunde for hvem dommeren finder kvaliteten særlig høj kan tildeles et CK.

Hunde med CK går videre i konkurrencen om Bedste Han/Bedste Tæve.

Efter enhver bedømmelse udleveres der i alle klasser bånd, hvis farver angiver opnåede præmieringer/placeringer som følger:

Baby og hvalpeklasser

Lyserød

Lyseblå

Lysegul

Rød

1. Præmie

Særdeles Lovenede (SL)

2. Præmie

Lovende (L)

3. Præmie

Mindre Lovende (ML)

Racens Bedste

Baby & Hvalp

 

Alle Andre Klasser

 

Rødt Bånd

Blåt Bånd

Gult Bånd

Grønt Bånd

1. Præmie

1. Vinder

2. Præmie

2. Vinder

3. Præmie

3. Vinder

4. Præmie

4. Vinder

Bredt Lilla Bånd

Rødt/Hvidt Bånd

Hvidt Bånd

Orange Bånd

Certifikat Kvaltitet

CK

Dansk Certifikat

CAC

Internationalt Certifikat

CACIB

Reserve Certifikat

Reserve CACIB

Rødt/Gult Bånd

Blåt/Gult Bånd

Bedst i Racen

BIR

Bedst i Modsat Køn

BIM

For racerne Engelsk bulldog og Fransk bulldog skal man for at opnå avlsret have opnået mindst en 2. præmie på en DKK anerkendt udstilling - herunder hører også Bulldog-Klubbens egne udstillinger.

 

Præmierings graderne kan beskrives på følgende måde:

 

Kvalitetsbedømmelse

1.præmie
Typisk i alt væsentlig rigtigt bygget hund, hvis fortrin er så væsentlige, og hvis fejl er så uvæsentlige, at den kan siges at være en fortrinlig repræsentant for sin race.

2.præmie
Hund af meget god type og bygning, hvis eksteriørfejl ikke er mere fremtrædende, end at den kan siges at være en god repræsentant for sin race.

3.præmie
Hund af god type, hvis eksteriørfejl ikke er af en sådan art, at den kan siges at være en dårlig repræsentant for sin race.

0.præmie
Er en diskvalificerende betegnelse. Den anvendes om hunde, som har diskvalificerende anatomiske, typologiske eller psykiske fejl.
En hund som to gange får 0 på grund af temperamentet, kan af DKKs bestyrelse fratages udstillings og avlsretten.

KIP( Kan ikke præmieres)
Betegner at dommeren ikke kan afgøre hvilken præmiegrad hunden fortjener. Hvis hunden i bedømmelsesøjeblikket er i sådan en tilstand, at dommeren ikke kan danne sig en sikker opfattelse af deres kvalitet, fordi den f.eks ikke lader sig fremføre så roligt at bevægelserne kan bedømmes, eller fordi den måske konstant sætter eller lægger sig så en anatomisk bedømmelse umuliggøres.

Alle udstillede hunde modtager når bedømmelserne er færdige en skriftlig kritik.

Konkurrenceklasse

Bedømmelserne foregår først som kvalitetsbedømmelse derefter vil de hunde for hvem dommeren finder kvaliteten høj nok (de hunde der får et CK) fortsætte i konkurrencen om Bedst han klasse (Bedste tæve klasse) - (BHK/BTK), certifikatet (CAC) – det internationale certifikat (CACIB),- og til sidst vil den bedste han og tæve konkurrere om Bedst i Racen og Bedst i Modsat køn (BIR/BIM). Hannerne bedømmes altid først og derefter tæverne.

Championklasse:
Der tildeles 1., 2., 3, KIP eller 0 præmie. Hunde der har fået tildelt 1. præmie placeres med 1. vinder, 2. vinder, 3. vinder og 4. vinder og alle de hunde der får tildelt CK går videre til Bedst han klassen/Bedste tæve klasse (BHK/BTK).

Unghundeklasse:
Der tildeles 1., 2., 3, KIP eller 0 præmie. Hunde der har fået tildelt 1. præmie placeres med 1. vinder, 2. vinder, 3. vinder og 4. vinder og alle de hunde der får tildelt CK går videre til Bedst han klassen/Bedste tæve klasse (BHK/BTK).

Mellemklasse:
Der tildeles 1., 2., 3, KIP eller 0 præmie. Hunde der har fået tildelt 1. præmie placeres med 1. vinder, 2. vinder, 3. vinder og 4. vinder og alle de hunde der får tildelt CK går videre til Bedst han klassen/Bedste tæve klasse (BHK/BTK).

Åben klasse:
Der tildeles 1., 2., 3, KIP eller 0 præmie. Hunde der har fået tildelt 1. præmie placeres med 1. vinder, 2. vinder, 3. vinder og 4. vinder og alle de hunde der får tildelt CK går videre til Bedst han klassen/Bedste tæve klasse (BHK/BTK).

Bedste han klasse / Bedste tæve klasse (BHK/BTK):
I denne klasse deltager de hunde, der har fået tildelt CK fra Championklasse, unghundeklassen, mellemklassen og åben klasse.

Hundene placeres med 1. vinder, 2. vinder, 3. vinder og 4. vinder. Certifikatet tildeles den hund der opnår den bedste placering fra unghunde, mellem og åben klasse.

På DKK’s internationale udstillinger kan dommeren såfremt han finder kvaliteten høj nok tildele CACIB til 1. vinderen og evt. reserve-CACIB til 2. vinderen - undtagen hunde fra unghundeklassen (alderskravet for tildelelse af CACIB er 15 mdr. og hunden skal være tilmeldt mellem- åben eller champion klasse).

Seniorklasse:
Åben for alle hunde fra 7-10 år. Hunde der kun er anmeldt i seniorklasse kan ikke tildeles certifikat og CACIB, og deltager heller ikke i Bedste han klasse/Bedste tæve klasse. Der tildeles 1., 2., 3., KIP eller 0 præmie. Hunde der har fået tildelt 1. præmie, placeres med 1. vinder, 2. vinder, 3. vinder og 4. vinder. Dommeren kan tildele CK hvis kvaliteten er høj nok. Den hund der placeres som 1. vinder med CK, går videre til konkurrencen om Racens bedste senior.

Veteranklasse:
Åben for alle hunde der er over 10 år. Hunde der kun er anmeldt i veteranklasse kan ikke tildeles certifikat og CACIB, og deltager heller ikke i Bedste han klasse/Bedste tæve klasse. Der tildeles 1., 2., 3., KIP eller 0 præmie. Hunde der har fået tildelt 1. præmie, placeres med 1. vinder, 2. vinder, 3. vinder og 4. vinder. Dommeren kan tildele CK hvis kvaliteten er høj nok. Den hund der placeres som 1. vinder med CK, går videre til konkurrencen om Racens bedste veteran.

Parklasse:
Særskilt anmeldelsesblanket til parklasse rekvireres hos DKK .En parklasse består af den på anmeldelsesblanketten navngivne fører samt to hunde af samme race, som fremføres i et kobbel. Hundene skal i forvejen være tilmeldt til eksteriørbedømmelse, Hvalpe kan ikke deltage. Den bedste ekvipage udtages og går videre til konkurrencen Udstillingens bedste par. Der gives ikke skriftlig kritik.

Opdrætsklasse:
Særskilt anmeldelsesblanket til opdrætsklasse rekvireres hos DKK. En opdrætsklasse består af fire hunde af samme race, der er opdrættet af den samme opdrætter. Hundene skal være tilmeldt udstillingen til eksteriørbedømmelse. Hvalpe samt hunde der har fået tildelt 0 eller KIP kan ikke deltage.

Der lægges i bedømmelsen vægt på klassens ensartethed – dog uden hensyntagen til racens forskellige farvevarianter. Opdrætteren kan kun tilmelde en opdrætsklasse til hver udstilling. Dommeren udtager den mest homogene klasse og kan tildele prædikatet ærespræmie. Den bedste opdrætsklasse i hver race der har fået tildelt prædikatet ærespræmie går videre til konkurrencen om udstillingens bedste opdrætsklasse.

Avlsklasse:
Særskilt anmeldelsesblanket til avlsklasse rekvireres hos DKK. En avlsklasse består af et forældredyr og 4 stk. afkom der skal være tilmeldt udstillingen til eksteriørbedømmelse. Hvalpe samt hunde der har fået tildelt 0 eller KIP kan ikke deltage.

Der kan kun tilmeldes en avlsklasse til hver udstilling efter samme forældredyr. Forældredyret skal være tilmeldt udstillingen evt. uden for bedømmelse. Udstilleren skal være ejer af den tilmeldte avlshund. Dommeren udtager den mest homogene klasse og kan tildele prædikatet ærespræmie. Den bedste avlsklasse i hver race der har fået tildelt prædikatet ærespræmie går videre til konkurrencen om udstillingens bedste avlsklasse.

 

 

 

 

WWW.BULLIE.DK  ------ © by BRØNDBYMAN

www.BULLIE.dk

QUARK

Race: Fransk Bulldog

Køn:   Hanhund

Født:  22-03-2004